Управлението на онлайн репутация е разновидност на PR професията, която има за цел да показва дадения клиент или компания в най-добрата и светлина. Този тип услуга се свързва с развитието и защитата на добрата комуникация между организациите и техните клиенти.
Управлението на онлайн репутация е задължителна за фирмите, които вече са обект на комуникационна криза, така и тези, които желаят да вземат превантивни мерки, за да не изпаднат в такава неблагоприятна ситуация.

Основната цел на управлението на онлайн репутация е да не се допуска влошаване на общуването между брандовете и техните клиенти. Когато все пак онлайн комуникационната криза възникне, е необходимо да се предприемат мерки, чрез които не само да се неутрализира негативното й влияние за бизнеса, но и да се извлекат ползи от нея.

Независимо дали сте фирма, организация с нестопанска цел или физическо лице, в случай че имате необходимост от подобряване на Вашия имидж в Интернет, то ние можем да Ви предложим:

  • изграждане на стратегия за подобряване на онлайн репутацията;
  • реализация на стратегията и управление на онлайн репутацията;
  • последващ мониторинг на онлайн репутацията.