Маркетинг в социалните мрежи (SMM) има за цел да повиши интереса на потребителите към компаниите използващи социалните мрежи, като канал за разпространение на своите продукти и услуги. Влиянието на социалните мрежи се повишава не заради появата на “Facebook”, “Twitter” или другите платформи за социални мрежи, а заради промените на пазарите, потребителското поведение и стратегиите на бизнесите.

Едни от най-популярните в света социални мрежи са Facebook, Twitter, Linkedin, TikTok и др, който дават възможност за регистрация на бизнес профил или подобен еквивалент. Успехът зависи от това каква точно е маркетинговата Ви стратегия, колко сте активни, общувате ли директно с хората или не. BorisovStudios изгражда брандове чрез маркетинг в социалните мрежи (SMM), с помоща на различни инструменти за следене на тарфик, класиране и семантика на текстове.

Какво включва нашият маркетинг в социалните мрежи?

  • Анализ на Вашия бранд и избор на социални мрежи;
  • Анализ на уеб сайта или блога Ви;
  • Анализ на конкуренцията Ви;
  • Маркетингова стратегия за правилното интегриране на Вашия бранд в социалните медии;
  • Създаване на социални профили;
  • Софтуерни инструменти за оптимизация в социалните мрежи;
  • Доказани практики за бъдещо развитие на марката и комуникации с потребителите.